Image
[wpb_childpages]

כיצד מאבחנים קרצינומה של תאי בסיס?

אם אתה או הרופא שלך חושדים שיש לך קרצינומה של תאי בסיס (BCC), תופנה לרופא עור, שהוא רופא המתמחה במחלות עור. רופא העור יברר את ההיסטוריה הרפואית, יבצע בדיקה גופנית, יבחן בקפידה את האזור.ים החשוד.ים ויחליט אם יש צורך לבצע ביופסיית עור. אם יש צורך בביופסיה, תילקח דגימה של האזור החשוד להערכה מיקרוסקופית. לפני הסרת דגימה של הנגע החשוד, סביר להניח שתקבל הרדמה מקומית ולא תחוש בכאב. 

לאחר נטילת ביופסיה, היא נשלחת למעבדה כדי שמומחה יוכל לבחון כיצד נראים תאי העור במיקרוסקופ. עבור סרטן העור, המומחים הבודקים את הרקמה נקראים פתולוגים או דרמטו-פתולוגים. ביופסיה היא תנאי הכרחי לאבחון סרטן העור מכיוון שהיא מספקת תשובה ברמת ודאות גבוהה.

כאשר רופא העור (או רופא המשפחה) מקבל את הדו”ח הפתולוגי של הביופסיה, עליו לדון איתך באילו צעדים נוספים יש לנקוט. 

אם מתקבלת אבחנה של BCC, יבקש רופא העור לבצע בדיקת עור מלאה כדי לחפש כתמים חשודים אחרים למעקב על בסיס קבוע. המטרה היא למצוא ולהסיר נגעים נוספים לפני שהם הופכים לבעייתיים. אנשים שאובחנו עם BCC נמצאים בסיכון גבוה לסרטני עור נוספים, כולל סרטן עור תאי קשקש ומלנומה.